De Rijopleiding

 

De praktijlessen.

Bij Rijschool A35 leer je stapsgewijs autorijden. Wij werken met het RIS-praktijkboek (Rijopleiding in Stappen) en houden jouw vorderingen bij op de online vorderingenkaart die na iedere les wordt bijgehoudenwelke je thuis via het rijlesagenda kunt inzien.  Zo weet je precies hoe je ervoor staat wat al kunt en wat je nog moet leren. Aan het einde van de les wordt deze nog even geëvalueerd om te zien hoe de les ging, waarbij je natuurlijk ook de kans krijgt om jouw ervaring te delen.Voor je de auto verlaat krijg je nog huiswerk mee uit het praktijkboek voor de volgende les. Neem de huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk in de komende week door zodat je de volgende les weet waar de les over gaat. Dit scheelt voor jou tijd en geld want dan hoeft de instructeur het niet steeds opnieuw uitgebreid aan jou uit te leggen. Ook tijdens de les kunnen wij vragen stellen over alle vorige lessen! 

De theoriestudie.

Wij eisen van jou dat je meteen met de theoriestudie begint. Zonder een goede kennis van de theorie kun je geen praktijklessen volgen. Het theorie-examen wordt meteen bij aanvang van de opleiding voor jou gereserveerd. Je doet tussen de 4 tot 6 weken het theorie-examen. Onderschat het theorie-examen niet, maar 33 % slaagt voor de 1ste keer.

De Tussentijdse toets 

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die je op ongeveer 3/4 van de rijopleiding doet. De toets verloppt als een echt praktijkexamen. Hiermee kun je alvast wennen aan het examen, zodat je minder nerveus bent. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT je rijvaardigheid. Hij controleert alles wat bij een echt examen ook getoetst wordt, De toets duurt even lang als een praktijkexamen. Jou instructeur rijdt mee. In de toets kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen va het praktijkexamen, zoals file parkeren of het bochtje achteruit. Na afloop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. De examinator geeft je na de toets tips ter verbetering. tips 

Het praktijkexamen.

Het praktijkexamen doe je als je alle lessen met succes hebt doorlopen en er echt klaar voor bent. Het aantal lessen dat iemand daarvoor nodig heeft verschilt enorm per persoon. Er spelen factoren mee zoals: ervaring, aanleg, leertempo, motivatie, voorbereiding, medische bijzonderheden, lesmomenten, etc. Uit ervaring weten wij dat de ene cursist met weinig lessen het rijexamen zal halen terwijl een ander hier wellicht langer over zal doen. Wij beseffen ons goed dat je graag snel wilt weten hoeveel rijlessen je uiteindelijk nodig zult hebben. Aan de hand van de eerste rijlessen kunnen we je een indicatie geven en een schatting maken voor het verwachtte verloop van de opleiding. Tijdens een proefles is het niet mogelijk om een exact aantal rijlessen voor te schrijven. Zouden we dat wel doen dan is de kans groot dat we jou een beeld voorspiegelen dat niet klopt met het uiteindelijke verloop van je rijopleiding. Veel rijscholen doen dat wel maar dit is gewoon "natte vinger werk". 


Indicatie voor het aantal te volgen lessen:

* Onervaren leerling: zonder rijervaring en/of moeilijk lerend - 35 tpt 45+ uur les
​* Gemiddelde leerling: met weinig rijervaring - 25 tot 35+  uur les
​* Gevorderde leerling: al eerder rijles gehad of snelle leerling - 15 tot 25+ uur les
​* Ervaren leerling: al eerder rijles gehad of reeds examen gedaan - 5 tot 15+ uur les

 

Meerijden van ouders, vrienden enz.

Helaas kunnen vrienden, vriedinnen, ouders, bekenden enz. niet meerijden tijdens een rijles.


Share our website